PRIVATLIVS-

POLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK HOS KLINIK LINDHOLM

Hos Klinik Lindholm tager jeg din databeskyttelse alvorligt

I klinikken fører jeg journal, for at sikre dig den bedste behandling. Jeg registrerer ikke CPR-nummer m.v i mine journaler. Navn og kontaktoplysninger er nok. Men når jeg skriver journal er jeg også omfattet af datatilsynets regler om opbevaring og behandling af persondata.

Derfor har jeg lavet denne Privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan din data behandles.

Jeg har vurderet sikkerheden omkring opbevaringen af dine oplysninger, så de ikke kommer i andres hænder. Det er vigtigt for dine behandlinger, at jeg kan behandle følsomme persondata (som det så fint hedder når jeg skriver helbredsmæssige oplysninger om dig ned). Mine journaler opbevares sikkert og ifølge lovgivningen på området.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Tabitha Lindholm Jørgensen

Adresse: Gl. Landevej 45, Tornby, 9850 Hirtshals

CVR: 29945587

Mail: tabitha@KlinikLindholm.dk

Website: www.KlinikLindholm.dk

 

Klinik Lindholm sikrer fair og transparent databehandling

Når du bliver bedt om at stille dine persondata til rådighed for Klinik Lindholm, oplyses du om, hvilke data der behandles om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis du har brug for at dele oplysninger med f.eks. forsikringsselskab eller sundhedsforsikring stiller jeg selvfølgelig gerne dem til rådighed. Jeg deler selvfølgelig ikke dine oplysninger med andre uden din skriftlige samtykke.

 

Klinik Lindholm anvender disse data om dig:

Jeg anvender data om dig, for at sikre høj service og at kunne planlægge den aller bedste behandling af dig. Samtidig overholdes relevant lovgivning.

 

Almindelige persondata

som navn, telefonnummer, mailadresse, evt. fødselsdato (ikke cpr-nummer)

Du kan gøre indsigelse mod denne form for databehandling, og har ret til at få behandlingen begrænset, hvis du mener, de data jeg har på dig er unøjagtige eller forkerte.

 

Følsomme persondata

Klinik Lindholm er registreret hos Datatilsynet som journalførende, i henhold til lov nr. 1090 af 28/7/2016.

Noter og detaljer om dine behandlinger – når du bestiller tid online bliver du bedt om at give dit samtykke til at Klinik Lindholm opbevarer optegnelser og detaljer om dine behandlinger. Dette for at sikre at jeg husker hvad vi har arbejdet med og hvilke anbefalinger jeg har givet dig omkring behandlingen eller andre tiltag du kan have gavn af.

Klinik Lindholm indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Klinik Lindholm indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når der er brug for at:

føre optegnelser over dine behandlinger jf. ovennævnte.

 

 

Klinik Lindholm behandler kun relevante persondata

 

Der behandles kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for dine behandlinger her hos Klinik Lindholm. Det samme gælder omfanget af de persondata, som bruges. Klinik Lindholm bruger fx ikke flere data, end dem, der er brug for til det konkrete formål.

Inden Klinik Lindholm behandler dine persondata, undersøges det om det er muligt for at minimere mængden af data om dig. Det undersøges også, om nogle af de datatyper, som anvendes, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiserede form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, som tilbydes dig.

Klinik Lindholm behandler kun nødvendige persondata

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mit fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for klinikkens drift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, er din journal låst inde og onlinebooking er låst med en kode så andre ikke kan se din identitet.

Min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede. Derfor er det vigtig at du oplyser om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte min mailadresse og sende mig en besked med dine ændringer eller vi kan rette dem sammen når du kommer i klinikken.

For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Klinik Lindholm sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Din persondata slettes når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Når jeg i klinikken behandler børn, indhenter jeg selvfølgelig samtykke fra en forælder.

 

Klinik Lindholm videregiver ikke dine persondata

 

Hvis du har brug for at dele oplysninger med forsikringsselskab eller sundhedsforsikring eller andet så aftaler vi hvordan det skal foregå, og hvor meget du ønsker at videregive. Der deles aldrig uden skriftlig samtykke.

Der indhentes ikke samtykke, hvis der er tale om retligt forpligtet til at videregive dine person- data, fx som led i indberetning til en myndighed.

Klinik Lindholm beskytter dine persondata og har procedurer for informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Klinik Lindholm underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Dine rettigheder

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Klinik Lindholm behandler om dig og hvad de anvendes til. Du kan også få oplyst, hvor længe dine persondata de opbevares.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, der behandles om dig. adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Klinik Lindholm. Mine kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, Klinik Lindholm behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som de blev indhentet til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte Klinik Lindholm, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Klinik Lindholm, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at klage over Klinik Lindholms behandling af dine persondata.

Du kan klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, -tlf. 33 19 32 00

Se mere her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Bestil tid online

Nem tidsbestilling online.

Her kan du vælge om det er til dig, dit barn eller din baby.

Når du bestiller tid online får du også en reminder på SMS eller du kan tilføje tiden til din egen kalender.

 

Stil spørgsmål til mig

Jeg hjælper dig gerne hvis du har spørgsmål til behandlingen eller gerne vil høre hvordan jeg kan hjælpe dig eller dit barn med specifikke udfordringer.

Skriv her eller send en mail på tabitha@kliniklindholm.dk

11 + 9 =